بایگانی برچسب: مشاوره ایمنی

عضویت شرکت ریتون در اتحادیه سراسری شرکت های فنی مهندسی حفاظت الکترونیک

گواهی عضویت اتحادیه شرکت های مهندسی حفاظت

شرکت ریتون در راستای گسترش هرچه بیشتر حوزه فعالیت خود در زمینه خدمات فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و نظارت تصویری اقدام به عضویت در اتحادیه سراسری شرکت های فنی مهندسی حفاظت الکترونیکی و شبکه های ایمنی نموده است. واحد پروژه های فنی ریتون زین پس با هدف گذاری پروژه های کلان و ملی حفاظت الکترونیک […]