پروژه گروه صنعتی مپنا

موضوع: طراحی و اجرای ویدئووال

سال قرارداد: 1396 و 1391

مدت قرارداد: اجرایی کوتاه مدت

شرح مختصر: طراحی و اجرای دو دستگاه ویدئووال 2X2 و 2X4 در ساختمان های اداری مپنا مادر در تهران خیابان میرداماد.

 

پروژه شهرداری کرج (استان البرز)

موضوع: مشاوره طراحی و نظارت بر دیتاسنتر و امنیت شبکه

سال قرارداد: 1397

مدت قرارداد: دو سال

شرح مختصر: مشاوره کامل مرکز داده و نظارت بر پروژه pm دیتاسنتر و همچنین ارتقای کامل سرویس vm و امنیت شبکه

پروژه فرماندهی مرزبانی ناجا

موضوع: طراحی و اجرای سالن همایش

سال قرارداد: 1394

مدت قرارداد: یکسال

شرح مختصر: طراحی و اجرای صفر تا صد سالن همایش های بین الملل فرماندهی مشتمل بر سیستم کنفرانس-ویدئووال-تهویه هوشمند و دکوراسیون تمام چوب

پروژه  دانشگاه علوم قضایی

موضوع: اجرا و پشتیبانی بستر وایرلس دانشگاه

سال قرارداد: 1397

مدت قرارداد: دو سال

شرح مختصر: طراحی-اجرا و پشتیبانی تجهیزات و بستر وایرلس دانشگاه علوم قضایی

 

پروژه شرکت ملی گاز ایران

موضوع: مقاوم سازی تجهیزات فعال شبکه

سال قرارداد: 1397

مدت قرارداد: اجرایی کوتاه مدت

شرح مختصر: مقاوم سازی (hardening) سرویس شبکه شرکت ملی گاز ایران

 

پروژه سازمان هواپیمایی کشوری

موضوع: پیمانکار دوم پروژه نگهداشت شبکه سازمان

سال قرارداد: 1387

مدت قرارداد: یکسال

شرح مختصر: مدیریت و نگهداری کامل شبکه و دیتاسنتر سازمان مشتمل بر سرویس های نرم افزاری و زیر ساخت شبکه و مجازی و امنیت

پروژه سازمان هواشناسی کشور

موضوع: طراحی و اجرای ویدئووال

سال قرارداد:

مدت قرارداد: اجرایی کوتاه مدت

شرح مختصر: طراحی و اجرای ویدئووال 3×3 به همراه سازه و پوشش کامپوزیت در سالن پایش هواشناسی کشور

پروژه مرکز کنترل راه های استان البرز

موضوع: طراحی و اجرای ویدئووال

سال قرارداد:

مدت قرارداد: اجرایی کوتاه مدت

شرح مختصر: طراحی و اجرای ویدئووال 3×3 به همراه سازه و پوشش کامپوزیت در سالن پایش مرکز کنترل راه استان البرز

پروژه مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی

موضوع: مشاوره و طراحی مرکز پایش کشاورزی

سال قرارداد: 1398

مدت قرارداد: دو ماه

شرح مختصر: طراحی کامل تجهیزات الکترونیک و صوت و تصویر شامل:ویدئووال-سیستم صوت کنفرانس و پیرامونی-سیستم تهویه مطبوع سالن-طراحی دکوراسیون داخلی

پروژه فرودگاه بین المللی امام خمینی

موضوع: پیمانکار دوم طراحی و اجرای ویدئووال

سال قرارداد: 1394

مدت قرارداد: اجرایی کوتاه مدت

شرح مختصر: طراحی و اجرای کلیه نمایشگرهای ساینیج و ویدئووال سالن های فرودگاه امام خمینی و کافی شاپ و اطلاعات پرواز

پروژه ستاد فرماندهی ناجا

موضوع: طراحی و اجرای ویدئووال

سال قرارداد: 1396

مدت قرارداد: اجرایی کوتاه مدت

شرح مختصر: طراحی و اجرای چندین ویدئووال به همراه سازه و پوشش کامپوزیت در سالن همای مختلف ستاد فرماندهی ناجا و یگان های وابسته

پروژه هتل بین المللی لاله تهران

موضوع: طراحی و اجرای زیر ساخت شبکه و برق

سال قرارداد: 1396

مدت قرارداد: 3 ماه

شرح مختصر: طراحی و اجرای کامل زیر ساخت برق و شبکه اتاق ها و سوییت های VIP هتل بین المللی لاله تهران